ค้นหาริวิว

DEESTONE ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจทุกเส้นทาง รับประกัน120 วัน ความเสียหายทุกกรณี!!

ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจทุกเส้นทางดีสโตน มอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้า

รับประกันยางรถยนต์ 120 วัน

>>"บาด" โดยของมีคม
>>"เบียด" ฟุตบาท หรือขอบทาง
>>"บวม" จากการกระแทก
>>"ตำ" จากของแหลม หรือของมีคม
>>"แตก" โดยของมีคม
ทำไมต้องดีสโตน
คุณภาพ และ มาตรฐาน>>> ดีสโตน นั้นก่อตั้งมามากกว่า 30 ปี ตลอดระยะเวลา 30 ปีนั้น ดีสโตน ได้ยึดมั่นในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานจากนานาชาติเพื่อความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้ยาง ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานสากลนั้น ถือเป็นหัวใจของดีสโตน  การได้รับการไว้วางใจในการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ กว่า 90 ประเทศ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการตรวจวัดคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งผลิตภัณฑ์ของดีสโตนได้ผ่านมาตรฐานจากหลายทวีปทั่วโลก อาทิ North America,Latin America, Europe, Africa, Asia, Oceania
 
เหล่านี้  ถือเป็นเครื่องการันตีในด้านคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ยางเรเดียลของดีสโตนที่รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการตอบรับของผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 4 ล้านเส้นต่อปี


วัตถุดิบ
>>> ดีสโตน ใช้วัตถุดิบยางพาราจากประเทศไทย เพราะประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าสามารถผลิตยางพาราที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลก ส่งผลส่งให้ยอดส่งออกยางดิบของไทยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งแหล่งผลิตยางที่มีคุณภาพนั้นอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบันขยับศักยภาพการผลิตด้วยการขยายพื้นทีปลูกยางไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนของภาครัฐ จึงทำให้เรามียางพาราที่มีคุณภาพสูงมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางเส้นสำเร็จรูปได้เป็นจำนวนมาก และเพียงพอต่อความต้องการตลอดทั้งปี และทำให้ต้นทุนในการผลิตยางเส้นนั้นลดน้อยลง และสามารถส่งเสริมให้คนไทยมีอาชีพได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยังมียางสังเคราะห์  ผ้าใบและเส้นลวด ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตที่จะให้ได้ออกมาเป็นยางแต่ละชนิดตามความต้องการของผู้บริโภค

กระบวนการผลิต
จากวัตถุดิบที่มาจากประเทศไทยเอง มาเข้าสู่กระบวนการผลิตตามขั้นตอนซึ่งมี 7 ขั้นดังนี้


>>> ขั้นตอนการผสมยาง (Banbury Mixing) เครื่องผสมยางเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิต ยางดิบ (ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์) และสารเคมีจะถูกนำไปบดผสมกัน ภายในห้องผสมที่มีการควบคุม อุณหภูมิ ความดัน และเวลาตามที่สูตรกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ยางที่มีคุณสมบัติทั้งทางด้านกายภาพและเคมีตามต้องการ สูตรที่ใช้ในการผสมจะแตกต่างกันไปตามหน้าที่ของส่วนประกอบที่จะนำไปผลิต
ขั้นตอนการบดยาง (Milling) ยางที่ได้จากขั้นตอนการผสมยาง (Banbury Mixing) จะถูกนำมาผ่านเครื่องบด เพื่อให้ได้ยางที่เป็นแผ่นยาวๆ โดยอาศัยแรงกดของการหมุนลูกกลิ้ง 2 ตัว ที่มีทิศทางการหมุนและความเร็วที่แตกต่างกัน


>>> ขั้นตอนการกดอัด และการฉาบผ้าใบ(Extruding and Calendering) หลังจากผ่านขั้นตอนการบดยาง (Milling) ยางก็จะถูกนำมาสู่ขั้นตอนการกดอัดให้เรียบ โดยใช้เครื่องฉาบผ้าใบ (Calender Machine)
ขั้นตอนการขึ้นรูปยาง
(Component Assembly)
การขึ้นรูปยางต้องใช้กระบวนการที่อาศัยเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เครื่องจักรนี้จะประกอบด้วยล้อหมุน (Rotating Drum)

ซึ่งจะเป็นส่วนที่ใช้ในการขึ้นรูปยาง

และส่วนที่เป็นตัวป้อนยางให้กับเครื่องสร้างยาง )


>>> ขั้นตอนการกดอัด และการฉาบผ้าใบ(Extruding and Calendering) หลังจากผ่านขั้นตอนการบดยาง (Milling) ยางก็จะถูกนำมาสู่ขั้นตอนการกดอัดให้เรียบ โดยใช้เครื่องฉาบผ้าใบ (Calender Machine)
ขั้นตอนการขึ้นรูปยาง

(Component Assembly)

การขึ้นรูปยางต้องใช้กระบวนการที่อาศัยเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

เครื่องจักรนี้จะประกอบด้วยล้อหมุน (Rotating Drum)

ซึ่งจะเป็นส่วนที่ใช้ในการขึ้นรูปยาง

และส่วนที่เป็นตัวป้อนยางให้กับเครื่องสร้างยาง )


>>> ขั้นตอนการสร้างยาง (Building) เครื่องสร้างยาง (Tyre Building Machine)
นับว่าเป็นเครื่องที่มีความสำคัญมากในขบวนการผลิตยาง
เพราะใช้ในการประกอบส่วนต่างๆ ของยางที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น
ให้เป็นโครงยางดิบ (Green Tyre)
เครื่องสร้างยางได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ส่วนประกอบต่างๆ
ของยางจะถูกนำมาประกอบกันเข้าตามลำดับทีละชิ้น ตรงตำแหน่งต่างๆ

ที่ได้มีการออกแบบไว้อย่างเที่ยงตรง
เพื่อให้ได้ขนาดและคุณภาพของยางตามต้องการ


>>> ขั้นตอนการอบยาง และขบวนการวัลคาไนซ์ (Curing and Vulcanizing)
ในขั้นตอนนี้คนงานจะเป็นผู้นำโครงยางดิบ (Green Tyre) เข้าสู่เครื่องอบยาง

(Curing Press) ซึ่งการอบยาง และขบวนการวัลคาไนซ์
จะทำให้ยางที่เหนียวและมีความยืดหยุ่นมากเกินไป

เปลี่ยนเป็นยางที่มีความแข็ง ลดความยืดหยุ่นให้น้อยลง
และให้มีความทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ในการอบยางจะต้องมีการควบคุมเวลา อุณหภูมิ ความดัน
และการไหลของนํ้าร้อนให้พอเหมาะที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาวัลคาไนซ์ที่สมบูรณ์


>>> ขั้นตอนการตรวจสอบ (Inspection and Finishing)
ยางที่อบเสร็จแล้วทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบทุกเส้น
ก่อนที่จะส่งเข้าคลังสินค้า (Warehouse) และลูกค้าต่อไป
การตรวจสอบจะครอบคลุมถึงรูปลักษณ์ (Appearance) และตำหนิต่างๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวยาง รวมทั้งทำการคัดแยกส่วนที่เป็นยางเสียออกไปด้วยความหลากหลายและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ดีสโตนมีให้แก่ลูกค้า
ที่มีครบทุกประเภทของยางล้อ ไม่ว่าจะเป็นยางนอก
ยางในรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน ยางนอกและยางในสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์
อาทิ ยางรถบรรทุก รถโดยสารขนาดใหญ่ รถที่ใช้ในการเกษตร ฯลฯ
และยางเรเดียลสำหรับพาหนะ 4 ล้อ รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ รถขับเคลื่อน 4 ล้อ
โดยเฉพาะในส่วนของยางเรเดียลสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วไป รถปิคอัพ
และรถขับเคลื่อน 4 ล้อ

ดีสโตนได้คิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการใช้งานในหลายๆ รูปแบบ เช่น
ยางที่เน้นความนุ่มเงียบ ยางที่เน้นสมรรถนะความเร็วและการยึดเกาะถนน
ยางออฟโรด เป็นต้น
โดยในส่วนของยางเรเดียลดีสโตนได้ผลิตยางสำหรับขอบกระทะล้อตั้งแต่ 12 นิ้ว ถึง 20 นิ้ว